Veel werkgevers (en ZZP’ers) hebben vragen over het aanleveren van gegevens aan de Belastingdienst over uitbetaalde bedragen aan derden (UBD).
Op deze pagina vind je een overzicht van de meest gestelde vragen die bij onze adviseurs binnenkomen, en de bijbehorende antwoorden. Kom je er toch niet uit, neem dan contact op met jouw adviseur voor hulp.

Veelgestelde vragen over de UBD

Wat houdt deze regeling in?

Vanaf 1 januari 2023 moeten betalingen aan zelfstandig praktijkwaarnemers en andere zelfstandigen in veel gevallen aan de Belastingdienst worden doorgegeven.
Werkgevers moeten betalingen aan zelfstandigen voor eind januari 2023 doorgeven aan de Belastingdienst.

De belastingdienst schrijft: Heb je iemand betaald voor bepaalde werkzaamheden of diensten? Dan moet je misschien een aantal gegevens over deze uitbetaalde bedragen aanleveren.  Meestal zijn het ondernemers, stichtingen en verenigingen die uitbetaalde bedragen aan derden moeten aanleveren. Maar ook particulieren moeten dat soms doen.

Moet dit echt voor 1 februari 2023?

Ja, in de wet staat dat de Belastingdienst deze informatie mag opvragen.

Hoe wil de belastingdienst dat ik dit doe?

In de nieuwe handleiding van de belastingdienst is opgenomen dat de ‘renseigneringsverplichting’ van toepassing is als btw-vrijgestelde diensten worden afgenomen. Renseigneringsplicht is een verplichting om de belastingdienst te voorzien van voor de belastingheffing relevante informatie met betrekking tot belastingplichtigen. Deze situatie doet zich voor bij het inhuren van zelfstandig praktijkwaarnemers.

In de handleiding staat dat de inhoudingsplichtige (eerdergenoemde werkgever) ieder jaar de Belastingdienst moet informeren over betalingen die zij doet voor werkzaamheden en diensten die zij van natuurlijk personen (meestal zzp) afnemen als daarbij geen btw in rekening wordt gebracht.

Uiterlijk op 31 januari van ieder jaar moet dit aan de Belastingdienst doorgegeven worden:

  1. de naam, het adres en de geboortedatum van de ontvanger van de betaling;
  2. het BSN-nummer van de ontvanger; en
  3. de in het kalenderjaar betaalde bedragen, daaronder begrepen kostenvergoedingen. Denk bijvoorbeeld aan een kilometervergoeding of andere onkosten.
Hoe lever je dit aan?

Zie hiervoor de website van de Belastingdienst.

Om wie gaat dit precies?

Mijn zzp’er stuurt facturen vanuit zijn bv. Moet ik die betalingen ook doorgeven?

Nee, betalingen aan een rechtspersoon, bijvoorbeeld een bv, hoeven niet doorgegeven te worden.

Is een waarnemend huisarts geen ondernemer?

Meestal wel. De LHV wijst op haar website daarom terecht op de ‘disproportionaliteit’ van deze verplichting. De Belastingdienst heeft er echter voor gekozen om alle betalingen aan natuurlijk personen waarbij geen btw in rekening is gebracht op te vragen.

Geldt dit voor zowel vaste als incidentele waarnemingen?

Ja, er wordt geen onderscheid gemaakt tussen vaste of incidentele waarneming.

Wie moeten dit doen?

Kunnen jullie dit niet voor mij doen?

Nee, deze verplichting gaat over de facturen die je betaald hebt voor zelfstandigen die diensten voor je hebben verricht. Dat is onderdeel van jouw interne financiële administratie. Uiteraard proberen wel te helpen met de vragen je vragen.

Ik heb een eenmanszaak, geldt dit ook voor mij?

De verplichting om gegevens door te geven geldt alleen als je werkgever bent (inhoudingsplichtige). Dus als je ook al aangifte loonheffingen moet doen voor de werknemers die bij jou in dienst zijn. Heb je geen werknemers, dan hoef je nu niets te doen.

Ik werk in een maatschap, geldt dit ook voor mij?

De verplichting om gegevens door te geven geldt alleen als je werkgever bent (inhoudingsplichtige). Dus als je ook al aangifte loonheffingen moet doen voor de werknemers die bij jou in dienst zijn. Heb je geen werknemers, dan hoef je nu niets te doen.

Moet ik dit ook doen als ik geen loonheffingennummer heb?

Nee, als je geen loonheffingennummer hebt, geldt deze verplichting niet voor jou. De Belastingdienst vraagt dit aan inhoudingsplichtingen. Dat zijn werkgevers die werknemers in loondienst hebben en hierdoor al verplicht zijn om maandelijks een aangifte loonheffingen – op loonheffingennummer- bij de Belastingdienst in te dienen.

Geldt dit ook voor verloskundigen?

Ja, de verplichting om de gevraagde gegevens door te sturen geldt voor werkgevers (inhoudingsplichtigen). Welk beroep de werkgever uitoefent is niet relevant.

Beroepsorganisaties hebben bezwaar gemaakt bij de Belastingdienst. Weten jullie wat daar de status van is?

Nee, voor zover bij ons bekend heeft de Belastingdienst nog niet gereageerd op het bezwaar van de beroepsorganisaties.

BSN-nummer opvragen en aanleveren

Ben ik verplicht om mijn BSN-nummer aan mijn opdrachtgever te geven?

Nee, als je je BSN-nummer niet aan je opdrachtgever wilt geven, is er niet direct een wettelijke verplichting om dat te doen. Het is echter wel denkbaar dat in het contract met jouw opdrachtgever hier afspraken over zijn gemaakt.

Merk daarbij op dat dit wel een wettelijke plicht is voor jouw opdrachtgever. De opdrachtgever moet gegevens bij de Belastingdienst aanleveren mét een BSN-nummer. De Belastingdienst weet dan wie de betaling(en) heeft ontvangen. Omdat het een wettelijke plicht is, mag de opdrachtgever deze gegevens opvragen.

In ieder geval heeft de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) daar bij de invoering van deze wet geen bezwaar tegen gemaakt (vooraf is de AP al om advies gevraagd).

Wat moet ik doen als mijn zzp’er geen BSN-nummer wil aanleveren?

Aantoonbaar opvragen van het BSN-nummer lijkt ons dan (voor nu) voldoende.

Als de opdrachtnemer geen BSN-nummer wil aanleveren vinden wij het goed uitlegbaar dat je de betalingen in 2022 aan deze zzp’er weglaat uit de gegevens die je in januari naar de Belastingdienst stuurt.

robbie-embleem-bottom
Jouw administratie goed geregeld?
Leuk dat je onze website bezoekt. Om de gebruiksvriendelijkheid van onze website te verbeteren, maken wij gebruik van functionele en analytische cookies. Wij gebruiken geen tracking cookies. Naast het accepteren van de cookies, kun je deze ook beheren via 'Cookie instellingen'.
Accepteer cookiesCookie instellingen