belastingplannen-voor-praktijkhouders-en-waarnemers-2024

Belastingplannen voor praktijkhouders en waarnemers

In de belastingplannen worden een aantal regelingen die specifiek voor ondernemers bedoeld zijn versoberd. Aangegeven is dat daarbij een vereenvoudiging van het belastingstelsel is beoogd. De volgende regelingen worden aangepast.

Onderaan het artikel vind je een reactie van collega Alexander Ahlers op de plannen die betrekking hebben op de praktijkhouders en waarnemers.

Praktijkhouders en waarnemers

Middelen kan nog tot het belastingjaar 2024

De middelingsregeling wordt afgeschaft. Het laatste tijdvak waarover middeling nog mogelijk is, is over de periode 2022, 2023 en 2024.

Lees meer over de middelingsregeling

Op verzoek kan het bedrag dat aan inkomstenbelasting verschuldigd is zijn herrekend worden. Het inkomen wordt dan voor drie aaneengesloten jaren vastgesteld alsof het gelijkmatig over die drie jaren verdeeld zou zijn geweest. Je kunt zelf kiezen voor welke drie jaren je de berekening maakt. Als de aldus herrekende belasting lager is dan de daadwerkelijk geheven belasting, bestaat recht op een zogenaamde middelingsteruggaaf. De teruggaaf wordt vastgesteld op het verschil tussen de werkelijk geheven inkomstenbelasting en de inkomstenbelasting bij gelijkmatige verdeling van het inkomen in de gekozen drie jaren, verminderd met de voor de middelingsteruggaaf geldende drempel van € 545. In de nieuwe wet staat dat middeling niet meer mogelijk is voor driejaarsperioden met alleen jaren na 2022.

De zelfstandigenaftrek wordt verlaagd

De zelfstandigenaftrek wordt volgend jaar verlaagd van € 6.310 naar € 5.030. Vanaf 2023 wordt de zelfstandigenaftrek met tussenstappen per jaar teruggebracht naar € 900 in 2027.

Lees meer over de zelfstandigenaftrek

De zelfstandigenaftrek vermindert de belastbare winst met een vast bedrag. Deze aftrek mag alleen worden toegepast door ondernemers die ten minste 1.225 uur per jaar voor hun onderneming werken. Mede in verband met de verlaging van de zelfstandigenaftrek wordt de arbeidskorting verhoogd.

Geen nieuwe opbouw meer in fiscale oudedagsreserve (FOR)

Met ingang van 1 januari 2023 is geen nieuwe inleg meer mogelijk in een fiscale oudedagsreserve (FOR). De stand van de FOR op 31 december mag nog wel volgens de bestaande regels worden afgewikkeld.

Lees meer over de FOR

Een ondernemer kan nu nog de belastbare winst verminderen door een toevoeging te doen aan de FOR. Deze toevoeging is maximaal 9,44% van de winst, met een maximum van € 9.632 (2022). De toevoeging aan de FOR leidt tot uitstel van belastingheffing omdat over het toe te voegen bedrag in het jaar van de toevoeging geen belasting hoeft te worden betaald. De belasting over de toevoeging wordt pas betaald op het moment dat de FOR weer moet afnemen, bijvoorbeeld als de onderneming stopt.

Een toevoeging aan de FOR is in de aangifte over 2023 niet meer mogelijk. De FOR die op 31 december 2022 al is opgebouwd kan echter gewoon blijven bestaan. Ook blijft het mogelijk om (een deel van) de FOR om te zetten in een lijfrente waarvan de premie of inleg aftrekbaar is.

Meer over het omzetten van FOR in lijfrente vind je in deze bijdrage van adviseur Mark Kiesbrink:

Artikel over de FOR

Maximaal aftrekbaar bedrag voor reiskosten wordt verhoogd

Een ondernemer of resultaatgenieter die een in privé gehuurd vervoermiddel gebruikt mag vanaf volgend jaar daarbij kosten in aftrek brengen tot maximaal € 0,21 per kilometer.

Tarief in box 1 omlaag en hogere arbeidskorting
  • Het tarief in de eerste twee schijven van box 1 wordt volgend jaar 36,93%. In de eerste schijf is dit het tarief inclusief de premie voor de volksverzekeringen. In 2022 was dit tarief 37,07%.
  • Bij een inkomen in box 1 van meer dan € 73.031 is het tarief volgend jaar 49,5%. Dit jaar is het hoogste tarief ook 49,5% maar dan vanaf een inkomen van € 69.398.
  • De arbeidskorting wordt verhoogd van maximaal € 4.260 naar maximaal € 5.052 in 2023.

Alexander AhlersVisie Alexander Ahlers

Het is jammer dat middelen niet meer kan na 2024. Het is een leuke regeling aangezien bijna niemand hier op rekent. Wij middelen automatisch indien deze mogelijkheid er is en hiermee konden wij bij ons jaargesprek dan een soort cadeautje van de belastingdienst aankondigen. Dit leuke moment valt nu weg.

Zelfstandigenaftrek
Het was bekend dat de zelfstandigenaftrek afgebouwd zou worden. Het gaat alleen wel erg hard. Er is nu wel duidelijkheid en vooralsnog lijkt de 14% mkb-winstvrijstelling nog te blijven. Deze wordt natuurlijk in verhouding iets hoger wanneer de zelfstandigenaftrek verlaagd wordt.
De arbeidskorting wordt dan wel iets verhoogd, maar de meeste van onze relaties zal een beperkte arbeidskorting krijgen vanwege de hoogte van het inkomen.

Fiscale oudedagsreserve (FOR)
Dat de FOR wordt afgeschaft zie ik niet als een probleem. Zelf was ik al niet zo’n voorstander om deze te gebruiken. Hiermee verschuift de belasting alleen naar een later moment. Veel mensen willen nu de FOR gebruiken en reserveren hier niet voor. Die denken: ‘dat komt later wel’. Hierdoor kunnen mensen zelfs in de problemen komen, als zij dit niet goed in de gaten hebben.

Mijn advies zal altijd zijn om gebruik te maken van lijfrente, zodat er ook daadwerkelijk een inleg in een pensioenvoorziening is. Zo bouw je daadwerkelijk pensioenvermogen op. Zeker voor de doelgroep tandartsen zonder pensioenfonds is het belangrijk om hier op tijd mee te beginnen.

Aftrekbare reiskosten
Er is al langer een roep om deze verhoging. Maar zeker nu de autokosten het afgelopen jaar zo omhoog zijn geschoten door de stijgende brandstofprijzen. Het is goed dat de maximale reiskostenvergoeding van 19 naar 21 cent per kilometer zal stijgen. Over een jaar komt er als het goed is nog een cent bij. Veel relaties maken hier gebruik van en dit zal toch wat extra aftrek opleveren.

Mocht je vragen hebben of ben je benieuwd naar de mogelijkheden van een pensioenopbouw door lijfrente? Je kunt me altijd bellen of mailen!

Robbie helpt je graag

Robbie volgt de ontwikkelingen en houdt je op de hoogte. Heb je vragen over de belastingplannen en wat ze voor jou kunnen betekenen? Neem contact op met je eigen adviseur of mail naar info@robbiekompleet.nl.

Jouw administratie goed geregeld?
Leuk dat je onze website bezoekt. Om de gebruiksvriendelijkheid van onze website te verbeteren, maken wij gebruik van functionele en analytische cookies. Wij gebruiken geen tracking cookies. Naast het accepteren van de cookies, kun je deze ook beheren via 'Cookie instellingen'.
Accepteer cookiesCookie instellingen