gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof

Vanaf 2 augustus 2022 gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof mogelijk

In de zomer, per 2 augustus, veranderen de regels voor jonge ouders nogmaals. Vanaf dat moment krijgen ouders de eerste 9 weken ouderschapsverlof gedeeltelijk doorbetaald. In deze weken hebben zij recht op een uitkering ter hoogte van 70% van hun loon. Voorwaarde daarbij is wel dat zij in loondienst zijn. Het UWV keert deze vergoeding uit. Het resterende deel van het ouderschapsverlof, de overige 17 weken, blijven onbetaald.

De verlofregelingen

In de afgelopen jaren is de verlofregeling bij geboorte al twee keer aangepast. Zo hebben partners sinds 1 januari 2019 partners geen 2, maar 5 werkdagen vrij direct na de geboorte van hun kind. En vanaf 1 juli 2020 hebben beide ouders recht op 5 weken betaald verlof in de eerste 6 maanden na de bevalling. Tijdens deze weken hebben de ouders recht op 70% van het loon.

Met de laatste uitbreiding zijn er nu maar liefst 4 verlofregelingen van toepassing bij gezinsuitbreiding. Voor alle duidelijkheid staan hieronder alle regelingen opgesomd.

Regeling Wat houdt het in Voor wie Betaald?
Zwangerschaps- en bevallingsverlof 4-6 weken verlof voor de bevalling en 10-12 weken erna. Moeder Volledig loon doorbetaald
Geboorteverlof Eenmalig 1 week binnen 4 weken na de bevalling. Partner Volledig loon doorbetaald
Aanvullend geboorteverlof 5 weken op te nemen binnen 6 maanden na de bevalling Partner Uitkering UWV 70% loon
Ouderschapsverlof Tijdens de eerste 8 levensjaren het kind tijdelijk minder te werken. Per ouder maximaal 26x het aantal wekelijkse werkuren Ouders Eerste 9 weken uitkering UWV 70% loon, daarna onbetaald. Deze 9 weken moeten opgenomen worden in het eerste jaar.
Jouw administratie goed geregeld?
Leuk dat je onze website bezoekt. Om de gebruiksvriendelijkheid van onze website te verbeteren, maken wij gebruik van functionele en analytische cookies. Wij gebruiken geen tracking cookies. Naast het accepteren van de cookies, kun je deze ook beheren via 'Cookie instellingen'.
Accepteer cookiesCookie instellingen