fiscale-wijzigingen-voor-2020

Fiscale wijzigingen voor 2020

In het jaar 2020 veranderen er enkele fiscale regels en tarieven die onder meer van invloed zijn op de BV en haar DGA. In dit artikel informeren we je verder over de aanpassingen in de wetgeving. Heb je vragen over de veranderingen of over andere fiscale zaken, vraag het aan je adviseur.

  • Wijziging DGA loon BV (gebruikelijk loon regeling)

Als je werknemer bent in een vennootschap (BV) en je hebt meer dan 5% van de aandelen (aanmerkelijk belang), dan geldt de gebruikelijk loonregeling. Dit houdt in dat de houder van het aanmerkelijk belang een loon moet krijgen dat gebruikelijk is voor het niveau en de duur van de arbeid die hij of zij verricht.

Lees verder

Het gebruikelijk loon moet minimaal gelijk zijn aan het hoogste bedrag van de volgende bedragen:

  • 75% van het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking of,
  • het loon van de meest verdienende werknemer bij de vennootschap of een verbonden vennootschap van de werkgever of,
  • tenminste € 45.000 per jaar

Hoe hoog is de gebruikelijk loonregeling voor medisch specialisten?

In de afgelopen jaren hebben wij het gebruikelijk loon voor een medisch specialist vastgesteld op € 120.000 per jaar inclusief vakantiegeld oftewel € 10.000 per maand. Dit is gebaseerd op 1,0 FTE.

Voor het nieuwe jaar moeten wij het gebruikelijk loon voor medisch specialisten verhogen. Hiervoor zijn een aantal redenen van fiscale en financiële aard. Ook de pensioenopbouw speelt een rol. Vanaf 1 januari 2020 hebben wij het gebruikelijk loon vastgesteld op € 150.000 per jaar inclusief vakantiegeld, oftewel € 12.500 per maand. Ook dit bedrag is gebaseerd op 1,0 FTE en wordt bij een parttime aanstelling naar rato aangepast.

Het gebruik loon kan in overleg verlaagd worden als daar een aanleiding voor is. Je kunt dan denken aan een inverdien- of goodwillregeling. Als dit van toepassing is, dan informeren wij je hier apart over.

Waar moet je op letten?

Het gebruikelijk loon wordt dus aangepast per 1 januari aanstaande. Je ontvangt automatisch bericht per e-mail van de loonadministratie. Controleer goed of de bedragen die je maandelijks betaalt aan loon (aan jou privé) en aan loonheffing (aan de Belastingdienst) juist zijn.

Vragen

Met deze wijziging van het gebruikelijk loon sluiten we weer helemaal aan bij de eisen die hieraan worden gesteld vanuit de Belastingdienst. Heb je nog vragen over dit onderwerp of wil je iets anders bespreken? Bel dan gerust of stuur een Whatsappje.

  • Wijzigingen Vennootschapsbelasting (VPB)

Om ondernemen aantrekkelijker te maken, verlaagt het kabinet stapsgewijs het VPB-tarief. Dit gebeurt in 3 jaarlijkse stappen:

Lees verder

Deel van de winst  2019  2020  2021
t/m € 200.000,- 19,00% 16,55% 15,00%
vanaf € 200.000,- 25,00% 25,00% 21,70%

Deze wijzigingen leiden verder niet tot actie, we nemen e.e.a. automatisch mee in de belastingheffing en de berekening van de voorlopige aanslagen voor de BV.

  • Wijziging tarief Aanmerkelijk Belang (AB)

Ook het tarief van Aanmerkelijk Belang wordt aangepast. Uitkering van winsten in de BV worden eerst belast met dividendbelasting in de BV (15%, geen wijzigingen) en daarna belast in de privé sfeer via de Inkomstenbelasting middels Aanmerkelijk Belang heffing in box II.

Lees verder

In schema ziet e.e.a. er vanaf 2020 als volgt uit:

Jaar  2019  2020  2021
tarief  25,00%  26,25%  26,90%

Dat betekent dat “oude” winsten, dan wel een inperking van de rekening-courantschuld in de BV, in de toekomst tegen een hoger tarief worden belast als deze worden uitgekeerd als dividend. Door deze tariefsverhoging kan het interessant zijn om in 2019 nog dividend uit te keren.
Als je denkt dat dit voor jou nog van toepassing is en je hebt dit nog niet met je adviseur besproken, neem dan contact met ons op.

  • Totale belastingdruk met een BV

Het tarief in box II wordt dus verhoogd. Dit gebeurt met een met een gelijktijdige verlaging van de tarieven in de vennootschapsbelasting. De correctie van het box II tarief zorgt ervoor dat de belastingdruk voor verschillende ondernemers globaal in evenwicht blijft. Per saldo gaan vrijwel alle ondernemers en bedrijven erop vooruit tijdens deze kabinetsperiode.

Lees meer

Winsten tot € 200.000,-

Jaar  2019  2020  2021
tarief VPB 19,00% 16,55% 15,00%
tarief AB 25,00% 26,25% 26,90%
totale druk 39,25% 38,46% 37,87%

Winsten vanaf € 200.000,-

Jaar  2019  2020  2021
tarief  VPB 25,00% 25,00% 21,70%
tarief AB 25,00% 26,25% 26,90%
tarief AB 43,75% 44,69% 42,76%
  • Wijzigingen IB tarieven

Naast de wijzigingen van de tarieven voor ondernemers wijzigen ook de tarieven voor particulieren. Het tweeschijvenstelsel wordt ingevoerd (nu is er sprake van een vierschijvenstelsel), waardoor alle besteedbare inkomens vanaf ca. EUR 20.000,= per jaar stijgen.

Lees meer

In overzicht:

Inkomen  2019  2020  2021
tot € 20.384,- 36,65% 37,05% 37,05%
van tot € 34.300,- 38,10% 37,80% 37,05%
van tot € 68.507,- 38,10% 37,80% 37,05%
van € 68.507,- 51,75% 50,50% 49,50%

Deze wijzigingen worden vanzelf verwerkt in de salarisstroken van het DGA loon en de voorlopige teruggaven.

Jouw administratie goed geregeld?
Leuk dat je onze website bezoekt. Om de gebruiksvriendelijkheid van onze website te verbeteren, maken wij gebruik van functionele en analytische cookies. Wij gebruiken geen tracking cookies. Naast het accepteren van de cookies, kun je deze ook beheren via 'Cookie instellingen'.
Accepteer cookiesCookie instellingen